آدرس : تهران ، خیابان رودکی ، بعد از بوستان سعدی ، کوچه میرشکرایی ، پلاک 2

تهران ، خیابان امام زاده حسن ، کوچه خردپی ، پاساژ جودی ، پلاک 4

مدیریت: ٠9128958596

پارند مُد دوستون داره و بهترینام تنتون میکنه